Κλίμακα
Β
Πρόκειται να
Εγγραφή ###
Επίπεδο XXXXXXXXXXXXXXXX
YYYYYYYYY

Γραμματοσειρά
Τα εικονίδιά μου
Αρ. στηλών:
Τύπος
Μέγεθος:
Γέμισμα
Χρώμα
Αδιαφάνεια
Περίγραμμα
Μέγεθος
Χρώμα
Χρώμα:
Αδιαφάνεια:
Πάχος:
Περίγραμμα
Χρώμα:
Αδιαφάνεια:
Γέμισμα
Χρώμα:
Αδιαφάνεια:
Πάχος: